Så mycket kostar en läckande toalett

I början av veckan kopplade jag upp mig på en av mina fastigheters fjärrvärmesystem. I systemet kan man se aktuella värden för alla av systemets olika delar. T.ex: In/ut-gående fjärrvärmetemperatur In/ut-gående elementtemperatur Volym kall-/varm-vatten Effektuttag på värmeväxlarna Utomhustemperatur Inomhustemperatur i några av lägenheterna m.m… När jag gick in i historikdiagrammen för att plotta upp förbrukningen […]

Fortsätt läsa