Änglar i Skåne – en lönsam affär

Jag fick skickat till mig en artikel gjord av de två lundastudenterna Karl Fogelström och Christoffer Nilsson. Titeln på artikeln var ”Änglar i Skåne – en lönsam affär”. Den generella bilden av investeringar av förmögna privatpersoner i tidiga skeden i nystartade företag, är att det inte alls är lönsamt. Istället finns det en generell bild av att de flesta förlorar pengar men att de investerar ändå för att det är så roligt och att det är ett sätt att ”ge tillbaka till samhället”. Artikeln är gjord utifrån en större vetenskaplig studie med djupintervjuer och undersökning som skickats ut till änglar som är med i ängelnätverken Connect Skåne och Almis Delfiner. I snitt har änglarna haft 22% årlig avkastning på sina investeringar vilket måste ses som väldigt bra! Undersökningen, som kan ses som den första i sitt slag, omkullkastar många av de förutfattade meningarna som finns. Väldigt intressant läsning!

Änglar i Skåne – en lönsam affär (artikel)

Equity financing of early stage growth firms in Skåne (hela vetenskapliga arbetet)

3 tankar om “Änglar i Skåne – en lönsam affär”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *